6/Θ Δημοτικό Σχολείο Άρδασσας
Νομός Κοζάνης

Τηλέφωνο: 24630 74292

E-mail: dimardas@sch.gr